Unser Blog

R0210

Kontakt Jochen Raders
Země ?panělsko
Stát Alicante
Město Benissa
Napsat 2. straně pozemku s byt
Výstavba rok 2004
Stav objektu Absolutní top stav
Nemovitosti charactericts Dobrá kvalita výstavby
Cena 350.000,00 €
Cena plus náklady na pořízení
Cena zahrnuta provize realitní kanceláře
Velikost pozemku 801 m²
Metrů postavený 200 m²
Dodatečné stavební 30 m²
Přístup Přístup k objektu o některých krocích
Počty bytů 1
Hlavní místností domu
2 Kuchyně
1 Livingroom
1 Diningroom
2 Lo?nice
1 Koupelna
1 Hosta WC
1 Spí?
1 Dům ekonomické oblasti

Místností bytu 1
1 Livingroom
2 Lo?nice
1 Koupelna

Kuchyò v domácím stylu - Uvnitø otevøenì kuchyò s americkým barem
4 Plyn oboru kuchaø
1 Elektrická trouba
1 Myèka na nádobí, instalace zaøízení
1 Cool lednicí a hlubokou lednièkou, jediné zaøízení
1 Vyčerpává kapuce, pou?ívané letecké postup
4 s pracovní deskou z ?uly
2 s závěsné skříňky
1 s velkou stěnu skříně
1 Jednotný umyvadla
1 Suché nádr?e

Kuchyò v domácím stylu - Uvnitø kuchynì otevøenì
4 Elektrické halogenové oboru kuchaø
1 Lednièka, instalace zaøízení
1 Vyčerpává kapuce, pou?ívané letecké postup
2 s pracovní deskou z ?uly
4 s závěsné skříňky
1 s jídelním stolem
4 ?idlemi
1 Jednotný umyvadla
1 Suché nádr?e
1. Livingroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
1. Diningroom
s keramikou patro
Stěny s hrubou omítkou
dřeva-zdobené stropy
1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
s vestavěným skříň
2. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
s vanou
se sprchou
s WC
s mycí stůl
se sociálním zařízením v klasickém stylu
1. Hosta WC
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu

Topení / Energetika
Vytápìní, centrálního systému
Nástěnné radiátory ve v?ech pokojích
Klimatické zařízení ve v?ech pokojích
Plynové topení systém
Solární systém vytápìní

Ohni?tě
Uzavřená po?ár-místo s ohněm-místě aplikace a elektrický ventilátor

Sportovní areál
Speciální pro domácí zvířata
Pool popis
Bazén 8x4 m
Bazén obdélníkový
s vnitřní schodi?tě
Sklokeramika dla?dice
s sbìraèka
Dezinfekce, které chlor tablety
s manuální kryt bazénu
Bazénu je voda ohøívatelný
Bazén sprcha

Windows
Hliníková okna
Dvoulů?kový glased
Částečné oken se okna mří?e
Částečné oken se létá ro?ty
Částečné okna ?aluzie

Dveře
Vnitřní dveře z povahy dřeva, laky

Telefon
Telefonní spojení
ADSL pøipojení

Elektřina
Støídavý proud pøipojení 220 W
souvislosti s výkonem cca. 9,5 A

Voda
Mìsto voda pøipojení
Odpadní vody souvislosti s oddìlenou Septiktanks
De?ťová voda, ulo?ení stávajících

Satellit misky
Satelitní parabolu s nìkolika aereal odjezdy s Router

Nábytek
Objekt je prodáván èásteènì zaøízený

Car vesmíru
Parkovací místo pro jedno auto

Auto
Auto

Garáge
Gará?
s skladi?tě

Přístavba
Grilování ujednání
Mimo bar ujednání
Palivové sklady
Plyn dùm
Pizza pece ujednání
Umístění
Jih - východ pozice

Zeměpis
Ground-úrovni vlastnictví bytu v terénu
s velmi málo schody

Hluky
Klidné jednotný postoj

Rostliny
Majetek je kladen na a disponuje dospìlý rostliny existence
s palmami
s cypři?e
with various mediteranen plants
rùzné citrusové stromy
Gates
Gates automaticky
Přístup vrata automaticky

Terasy
Několik otevřených teras

Pohled
bez překá?ek názor
1. Byt - 1. Livingroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
1. Byt - 1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Byt - 2. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Byt - 1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
se sprchou
s WC
s mycí stůl
se sociálním zařízením v klasickém stylu