Unser Blog

R0206

Kontakt Jochen Raders
Země ?panělsko
Stát Alicante
Město Benissa
Napsat 2. straně pozemku s byt
Výstavba rok 1972
Renovace rok 2013
Stav objektu Nesplněné podmínky
Cena 369.000,00 €
Cena plus náklady na pořízení
Cena zahrnuta provize realitní kanceláře
Velikost pozemku 800 m²
Metrů postavený 202 m²
Přístup Přístup k objektu o některých krocích
Počty bytů 1
Hlavní místností domu
2 Kuchyně
1 Livingroom
2 Lo?nice
2 Koupelna
2 Dům ekonomické oblasti

Místností bytu 1
1 Livingroom
2 Lo?nice
2 Koupelna

Kuchyò v americkém stylu - Uvnitø otevøenì kuchyò s americkým barem
1 Vyčerpává kapuce, pou?ívané letecké postup
1 Cool lednicí a hlubokou lednièkou, instalace zaøízení
1 Lednièka, instalace zaøízení
1 Myèka na nádobí, instalace zaøízení
1 Elektrická trouba
2 Elektrické halogenové oboru kuchaø
2 Plyn oboru kuchaø
1 Suché nádr?e
1 Jednotný umyvadla
2 barem stoličky
1 s velkou stěnu skříně
2 s závěsné skříňky
3 s pracovní deskou z ?uly

Kuchyò v mozaice styl - Uvnitø kuchynì otevøenì
2 Elektrické pole kuchaø
1 Lednièka, instalace zaøízení
1 s pracovní deskou ze syntetického materiálu
1. Livingroom
s polepili strop
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
dřeva-zdobené stropy
1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s polepili strop
s vestavěným skříň
2. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s polepili strop
s vestavěným sprchovým
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu
2. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s polepili strop
s vanou
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu

Topení / Energetika
Vytápìní, centrálního systému
A / C airecondition v nìkterých pokojích
Nástěnné radiátory ve v?ech pokojích
Plynové topení systém
Solární systém vytápìní

Ohni?tě
Fire-místě s elektrickým osvětlením
Pool popis
Bazén 8x4 m
Pool ledvin formuláø
s vnitřní schodi?tě
s podvodní svìtlomet
Sklokeramika dla?dice
s sbìraèka
Køemenného písku filtr ujednání
Dezinfekce, které chlor tablety
Bazén sprcha

Windows
Hliníková okna
Dvoulů?kový glased
Částečné oken se okna mří?e
Částečné oken se létá ro?ty
Částečné okna ?aluzie

Dveře
Vnitřní dveře z přírody mořené dřevo

Telefon
Telefon bez problémù s Telefonica orderable
Telefon bez problémù se na ADSL Telefonica alterably

Elektřina
Støídavý proud pøipojení 220 W
souvislosti s výkonem cca. 5,5 A

Voda
Mìsto voda pøipojení
Odpadní vody souvislosti s oddìlenou Septiktanks

Satellit misky
Big paraboly pro pøíjem BBC a ITV

Nábytek
Objekt je prodáván èásteènì zaøízený

Car vesmíru
Parkovací místo pro tøi auta

Přístavba
Grilování ujednání
Zaøízení domu
Plyn dùm
Umístění
Jih - východ pozice
K dosa?ení přístupu na plá? do méně minut pě?ky
Písčitá plá?

Zeměpis
Ground-úrovni majetku ve svahu pozice
s velmi málo schody
s rampou

Hluky
Klidné prostøedí s nìkolika dopravních zvuky

Rostliny
Majetek je kladen na a disponuje dospìlý rostliny existence
s palmami
s velkým cypři?e
s velkým Citroníky
with various mediteranen plants
rùzné citrusové stromy
s trávníkù

Plot
Nemovitosti hranice částečné z odchovu surroundový
Nemovitosti hranice částečné od stěny surroundový

Terasy
Několik otevřených teras

Pohled
Výhledem na moře
bez překá?ek názor
1. Byt - 1. Livingroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s polepili strop
1. Byt - 1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěny s hrubou omítkou
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Byt - 2. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Byt - 1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
se sprchou
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu
1. Byt - 2. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s polepili strop
s vanou
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu