Unser Blog

R0145

Kontakt Jochen Raders
Země ?panělsko
Stát Alicante
Město Calpe
Napsat 2. ruční nemovitost s byty
Výstavba rok 1990
Renovace rok 2003
Stav objektu Absolutní top stav
Nemovitosti charactericts Dobrá kvalita výstavby
Cena 799.000,00 €
Cena plus náklady na pořízení
Cena zahrnuta provize realitní kanceláře
Cena se sni?uje
Velikost pozemku 1.200 m²
Metrů postavený 300 m²
Přístup Přístup do objektu na úrovni země a vhodné pro vozíčkáře
Počty bytů 2
Hlavní místností domu
1 Kuchyně
1 Livingroom
1 Diningroom
3 Lo?nice
1 Vstupní hala
2 Koupelna
1 Dům ekonomické oblasti

Místností bytu 1
1 Lo?nice
1 Koupelna

Místností bytu 2
1 Lo?nice
1 Koupelna

Kuchynì v moderním stylu - Uvnitø kuchynì uzavøen
4 Elektrické halogenové oboru kuchaø
1 Elektrická trouba
1 Mikrovlnná trouba, jediné zaøízení
1 Myèka na nádobí, instalace zaøízení
1 Cool lednicí a hlubokou lednièkou, jediné zaøízení
1 Vyčerpává kapuce, pou?ívané letecké postup
2 s pracovní deskou z ?uly
8 s závěsné skříňky
1 Jednotný umyvadla
1 Suché nádr?e
1. Livingroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s sádrovcích zavě?ené stropní
1. Diningroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
dřeva-zdobené stropy
1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s sádrovcích zavě?ené stropní
s vestavěným skříň
2. Lo?nice
s podobným teracotta patro
Stěny s hrubou omítkou
dřeva-zdobené stropy
s vestavěným skříň
3. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Vstupní hala
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s ?tukové ozdoby
s sádrovcích zavě?ené stropní
1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s sádrovcích zavě?ené stropní
s vanou
s vestavěným sprchovým
s WC
s dvojitým mycí stůl
s instalací zrcadla
se sociálním zařízením v klasickém stylu
2. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s sádrovcích zavě?ené stropní
s vestavěným sprchovým
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu

Topení / Energetika
A / C airecondition v nìkterých pokojích
Under-floor heating all rooms
Plynové topení systém
Solární systém vytápìní

Ohni?tě
Fire-místo s plynem-sledovaných po?áru

Sportovní areál
Speciální pro domácí zvířata
Pool popis
Bazén 10x5 m
Bazén obdélníkový
s Romanem schodi?ťové
s podvodní svìtlomet
Sklokeramika dla?dice
s sbìraèka
Køemenného písku filtr ujednání
Dezinfekce, které chlor tablety

Windows
PVC okna
Dvoulů?kový glased
Částečné oken se okna mří?e
Částečné okna ?aluzie
Okna s elektrickým okenice

Dveře
Objekt dvířka s secuity zámek vloupání a ochrana
Vnitřní dveře laky
Vnitřní dveře se skleněnou aplikace

Telefon
Telefon bez problémù s Telefonica orderable
Telefon bez problémù se na ADSL Telefonica alterably

Elektřina
Støídavý proud pøipojení 220 W
souvislosti s výkonem cca. 9,5 A
připojení výkon mů?e být zvý?en bez velkých výdajů

Voda
Mìsto voda pøipojení
Odpadní vody souvislosti s oddìlenou Septiktanks
Vlastní vodní ulo?ení stávajících

Bezpečnost
Villa má alarm instalace

Satellit misky
Areál pro ?panělské tv
Big paraboly pro pøíjem BBC a ITV

Nábytek
Objekt je prodáván èásteènì zaøízený

Car vesmíru
Parkovací místa pro více ne? čtyři auta

Garáge
Gará?

Přístavba
Zaøízení domu
Plyn dùm
Umístění
Absolutní ji?ní poloze
Nemovitosti, jako ve druhé plá?i pozice
K dosa?ení přístupu na plá? i během několika minut
Nemovitosti le?í v cul-de-Sac

Zeměpis
Ground-úrovni vlastnictví bytu v terénu
s velmi málo schody
s rampou

Hluky
Klidné prostøedí s nìkolika dopravních zvuky
se zvukem od moøe

Rostliny
Majetek je kladen na a disponuje dospìlý rostliny existence s MEDITERAN znak
s palmami
stromy
s odchovu
s cypři?e
with various mediteranen plants
Zahradní zařízení
Automatická závlaha zahrady

Plot
Nemovitosti hranice částečné z odchovu surroundový
Nemovitosti hranice je kompletní od stěny surroundový

Zviditelnění
Nemovitost lze provést rostlin nebo stěny částečně nebo zcela unobservably
Gates
Gates ručně
Přístup vrata automaticky

Terasy
Několik otevřených teras
2 terasy, na ně? se vztahuje
s dlá?děných podlah

Pohled
Panoramatický výhled na more
Panoramatický pohled městě
Vzhledem Penon de Ifach
bez překá?ek názor
1. Byt - 1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěny s hrubou omítkou
s polepili strop
s vestavěným skříň
1. Byt - 1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
se sprchou
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu
2. Byt - 1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěny s hrubou omítkou
s polepili strop
s vestavěným skříň
2. Byt - 1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s ?tukové ozdoby
s polepili strop
se sprchou
s WC
s umyvadlem
se sociálním zařízením v klasickém stylu