Unser Blog

M0300

Kontakt Jens Miersch
Země ?panělsko
Stát Alicante
Město Jalon / Xalo
Napsat 2. ruční majetku
Výstavba rok 1998
Renovace rok 2004
Výstavba roku anex 2006
Stav objektu Absolutní top stav
Nemovitosti charactericts Jednoznačně nejlep?í kvalitě konstrukce s nejlep?í stavební materiály
Cena 1.498.000,00 €
Cena zahrnuta provize realitní kanceláře
Cena se sni?uje
Cena je unnegotiateable
Velikost pozemku 16.642 m²
Metrů postavený 450 m²
Dodatečné stavební 70 m²
Přístup Přístup do objektu na úrovni země a vhodné pro vozíčkáře
Pitná voda sklad 60.000 L
Hlavní místností domu
3 Kuchyně
1 Livingroom
1 Diningroom
2 Lo?nice
1 Studium
1 Knihovna
1 Vstupní hala
1 Hlavní koupelna
1 Koupelna
1 Broomem komory
1 Dům ekonomické oblasti

Kuchyň ve ?panělském stylu - Uvnitø kuchynì uzavøen
1 Deep sma?ící, jediné zařízení
1 Vyčerpává kapuce, pou?ívané letecké postup do samostatné-místo po?áru vlaku
1 Hrudník mrazákem
1 Cool lednicí a hlubokou lednièkou, jediné zaøízení
1 Bubnové su?ičky, jediné zařízení
1 Podlo?ka, jediné zařízení
1 Myèka na nádobí, instalace zaøízení
1 Mikrovlnná trouba, instalace zaøízení
2 Elektrická trouba
2 Elektrické halogenové oboru kuchaø
2 Elektrické pole kuchaø
1 Dvoulů?kový umyvadla
5 Kuchyňské high-třída oceli
5 Kuchyňské nepota?ených
6 ?idlemi
1 s jídelním stolem
2 s velkou stěnu skříně
6 s závěsné skříňky
3 s pracovní deskou z ?uly
1 Kuchyň částečně z masivního dřeva

Kuchyň ve ?panělském stylu - Mimo kuchyò otevøenì
1 Pivo systém uspoøádání
2 Lednièka, jediné zaøízení
1 Plynový sporák s troubou, jediné zaøízení
1 Suché nádr?e
1 Jednotný umyvadla
2 Kuchyňské bílá
2 Kuchyňské nepota?ených
8 barem stoličky
1 s pracovní deskou z ?uly

Kuchyň ve ?panělském stylu - Uvnitø kuchynì uzavøen
1 Hrudník mrazákem
1 Bubnové su?ičky, jediné zařízení
1 Podlo?ka, jediné zařízení
1 Mikrovlnná trouba, instalace zaøízení
1 Elektrická trouba
1 Kuchyňské černá
3 Kuchyňské bílá
4 Kuchyňské nepota?ených
2 s velkou stěnu skříně
6 s závěsné skříňky
3 s pracovní deskou z ?uly
1 Kuchyň částečně z masivního dřeva
1. Livingroom
s zavě?ené stropní
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Diningroom
s zavě?ené stropní
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Lo?nice
s sádrovcích zavě?ené stropní
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
2. Lo?nice
s sádrovcích zavě?ené stropní
s ?tukové ozdoby
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
s vestavěným skříň
1. Studium
s sádrovcích zavě?ené stropní
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
1. Knihovna
s zavě?ené stropní
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Vstupní hala
s sádrovcích zavě?ené stropní
Stěn s jemnou omítku
s keramikou patro
1. Hlavní koupelna
se sociálním zařízením na staro?itný styl
s umyvadlem
s WC
s bidetem
s velkým půlkruhovém vana
s sádrovcích zavě?ené stropní
Stěn kachlových
s keramikou patro
s vestavěným skříň
1. Koupelna
se sociálním zařízením na staro?itný styl
s mycí stůl
s WC
se sprchou
s sádrovcích zavě?ené stropní
Stěn kachlových
s keramikou patro

Speciální technologie
Automatická čerpadla-sledovaných teplou vodou oběhu správy

Topení / Energetika
A / C airecondition v nìkterých pokojích
Vytápìní, centrálního systému
Nástěnné radiátory ve v?ech pokojích
Olej topný systém

Ohni?tě
Uzavřená po?ár-místo s ohněm-místě aplikace a elektrický ventilátor

Sportovní areál
Speciální pro domácí zvířata
Pool popis
Bazén 8x4 m
Bazén obdélníkový
s Romanem schodi?ťové
s podvodní svìtlomet
Sklokeramika dla?dice
s sbìraèka
Køemenného písku filtr ujednání
Dezinfekce, které chlor tablety
Bazén sprcha
Sklep-Underbuilt
Kontinuální naroveň s underbuild stávající. ?ivého objektu tedy není důvodu, kontaktujte

Windows
Døevìných oken
Dvoulů?kový glased
V?echna okna se ?panělsky oknem ro?ty
Částečné oken se létá ro?ty

Dveře
Objekt dvířka s secuity zámek vloupání a ochrana
Vnitřní dveře z přírody mořené dřevo

Telefon
Dva telefony spojení
ADSL pøipojení

Elektřina
Støídavý proud pøipojení 220 W
Tøí-fázové souèasných pøipojení 380 W
souvislosti s výkonem cca. 5,5 A
připojení výkon mů?e být zvý?en bez velkých výdajů

Voda
Mìsto voda pøipojení
Odpadní vody souvislosti s oddìlenou Septiktanks
Pít vodu ulo?ení stávajících

Bezpečnost
Villa má alarm s instalací připojení k bezpečnosti podniku nejsou přeru?itelnou mobilní rádiové komunikace
Villa má pøizvukovat vstup

Satellit misky
Areál pro ?panělské tv
Satelitní parabolu s nìkolika aereal odjezdy s Router
Big paraboly pro pøíjem BBC a ITV

Balkon
Objekt disponuje dvìma balconys

Nábytek
Objekt je prodáván nezaøízený

Car vesmíru
Parkovací místa pro více ne? čtyři auta

Auto
Auto s dvìma velkými stání

Garáge
Gará?
s skladi?tě

Přístavba
Grilování ujednání
Mimo bar ujednání
Krmiva skladu
Zaøízení domu
Stabilní pro konì
Palivové sklady
Benzín dùm
Umístění
Absolutní ji?ní poloze
Nemovitosti le?í v cul-de-Sac

Zeměpis
Určitě zem-úrovni vlastnictví bytu v terénu
Ground-úrovni vlastnictví bytu v terénu
s velmi málo schody
s rampou

Hluky
Urèitì klidné jednotný postoj

Rostliny
Majetek je kladen na a disponuje dospìlý rostliny existence s MEDITERAN znak
s velkým palmy
s velkou kamennou borovic
s velkými stromy
s odchovu
s citronem stromy
s mandlovou stromy
with various mediteranen plants
s rùznými exotickými rostlinami
s rùznými stromy
Zahradní zařízení
Automatická závlaha zahrady
s kapièka
Velký zahradní rybník
Nìkolik velkých zahradních jezírek
Provedeno v betonu
s dal?ími přírody Indie gumové těsnění
v prùbìhu øeky
s vodopádem
s èerpadel
s filtrem ujednání
s rybníkem vìtrání
Svìtlomety s podvodní
Rybník s závody
ryb

Plot
Nemovitosti hranice částečné z rostlin surroundový
Nemovitosti hranice částečné z odchovu surroundový
Nemovitosti hranice částečné z přírodních kamenných zdí surroundový
Nemovitosti hranice je kompletní od elektrického plotu uspořádání surroundový

Zviditelnění
Nemovitost je hlavně unobservably
Nemovitost lze provést rostlin nebo stěny částečně nebo zcela unobservably
Gates
Gates ručně
Přístup vrata ručně
Ostatní přístup vrata ručně

Terasy
Několik otevřených teras
A krytá terasa
a otevřené pergola
s dlá?děných podlah
přírodního kamene s vozovkou
s gravil patro

Pohled
Panoramatické Mountain View
Panoramatický pohled obce
bez překá?ek názor na základě geografie
bez překá?ek názor na základě ji? existujících budov