Unser Blog

M0249

Kontakt Jens Miersch
Země ?panělsko
Stát Alicante
Město Orba
Napsat 2. ruční majetku
Výstavba rok 1998
Renovace rok 2004
Stav objektu Absolutní top stav
Nemovitosti charactericts Jednoznačně nejlep?í kvalitě konstrukce s nejlep?í stavební materiály
Cena 575.000,00 €
Cena zahrnuta provize realitní kanceláře
Cena je negotiateable
Velikost pozemku 2.265 m²
Metrů postavený 284 m²
Dodatečné stavební 25 m²
Přístup Přístup do objektu na úrovni
Pitná voda sklad 1.000 L
De?ťová voda, sklad 5.000 L
Hlavní místností domu
1 Kuchyně
1 Livingroom
1 Diningroom
2 Lo?nice
1 Studium
1 Knihovna
1 Vstupní hala
1 Hlavní koupelna
1 Koupelna
1 WC (?aty)
2 Dům ekonomické oblasti

Kuchyň ve ?panělském stylu - Uvnitø kuchynì uzavøen
1 Vyčerpává kapuce, pou?ívané letecké postup do samostatné-místo po?áru vlaku
1 Hrudník mrazákem
1 Cool lednicí a hlubokou lednièkou, jediné zaøízení
1 Podlo?ka, jediné zařízení
1 Elektrická trouba
4 Elektrické pole kuchaø
1 Dvoulů?kový umyvadla
1 Kuchyňské černá
1 Kuchyňské bílá
2 Kuchyňské nepota?ených
6 ?idlemi
1 s jídelním stolem
2 s velkou stěnu skříně
6 s závěsné skříňky
4 s pracovní deskou z ?uly
1 Kuchyň částečně z masivního dřeva
1. Livingroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s zavě?ené stropní
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Diningroom
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s zavě?ené stropní
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s zavě?ené stropní
2. Lo?nice
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s sádrovcích zavě?ené stropní
1. Studium
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s zavě?ené stropní
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Knihovna
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s zavě?ené stropní
se stropem ve sklepení a dřevěné trámy
1. Vstupní hala
s keramikou patro
Stěn s jemnou omítku
s sádrovcích zavě?ené stropní
1. Hlavní koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s sádrovcích zavě?ené stropní
s vanou
s bidetem
s WC
s dvojitým mycí stůl
se sociálním zařízením na staro?itný styl
s vestavěným skříň
1. Koupelna
s keramikou patro
Stěn kachlových
s sádrovcích zavě?ené stropní
s vestavěným sprchovým
s bidetem
s WC
s dvojitým mycí stůl
se sociálním zařízením na staro?itný styl
s vestavěným skříň
1. WC (?aty)
s umyvadlem
s WC
s sádrovcích zavě?ené stropní
Stěn kachlových
s keramikou patro
se sociálním zařízením na staro?itný styl

Speciální technologie
Automatická čerpadla-sledovaných teplou vodou oběhu správy

Topení / Energetika
Vytápìní, centrálního systému
Klimatické zařízení ve v?ech pokojích
Nástěnné radiátory ve v?ech pokojích
Olej topný systém

Ohni?tě
Uzavřená po?ár-místo s ohněm-místě aplikace a elektrický ventilátor

Sportovní areál
Speciální pro domácí zvířata
Pool popis
Bazén 8x4 m
Bazén obdélníkový
s Romanem schodi?ťové
s podvodní svìtlomet
Sklokeramika dla?dice
s sbìraèka
Køemenného písku filtr ujednání
Dezinfekce, které chlor tablety
Bazén sprcha
Sklep-Underbuilt
Kontinuální naroveň s underbuild stávající. ?ivého objektu tedy není důvodu, kontaktujte
Kontinuální naroveň s underbuild stávající. ?ivého objektu tedy není důvodu, kontaktujte

Windows
Døevìných oken
Dvoulů?kový glased
V?echna okna se ?panělsky oknem ro?ty
Částečné oken se létá ro?ty
Částečné oken se létá ro?ty

Dveře
Objekt dvířka s secuity zámek vloupání a ochrana
Vnitřní dveře z přírody mořené dřevo
Vnitřní dveře se skleněnou aplikace

Telefon
ADSL pøipojení

Elektřina
Tøí-fázové souèasných pøipojení 380 W
souvislosti s výkonem cca. 9,5 A
připojení výkon mů?e být zvý?en bez velkých výdajů

Voda
Mìsto voda pøipojení
Odpadní vody souvislosti s oddìlenou Septiktanks
De?ťová voda, ulo?ení stávajících
Rezervy pitné vody ulo?ení stávajících

Bezpečnost
Villa má alarm s instalací připojení k bezpečnosti podniku nejsou přeru?itelnou mobilní rádiové komunikace
Villa má pøizvukovat vstup

Satellit misky
Areál pro ?panělské tv
Satelitní parabolu s nìkolika aereal odjezdy s Router
Satelitní televize

Balkon
Objekt disponuje dvìma balconys

Nábytek
Objekt je prodáván nezaøízený

Car vesmíru
Parkování pro dvì auta

Garáge
Gará? s velmi velkou parkovací místo

Přístavba
Finca zøícenina
Zaøízení domu
Benzín dùm
Vodní vklad dùm
Umístění
Jih - západ pozice
Nemovitosti le?í v cul-de-Sac

Zeměpis
Určitě zem-úrovni vlastnictví bytu v terénu
bez schodů

Hluky
Urèitì klidné jednotný postoj

Rostliny
Majetek byl kladen na rostliny se pøed nìkolika lety
Majetek je kladen na a disponuje dospìlý rostliny existence s MEDITERAN znak
s velkým palmy
s velkou kamennou borovic
s velkými stromy
s vysokou odchovu
s velkým cypři?e
s velkými oran?ovými stromy
s velkým Citroníky
s mandlovou staré stromy
with various mediteranen plants
s rùznými exotickými rostlinami
rùzné citrusové stromy
s rùznými stromy
s trávníkù
Zahradní zařízení
Automatická závlaha zahrady
s kapièka

Plot
Nemovitosti hranice částečné z rostlin surroundový
Nemovitosti hranice částečné z odchovu surroundový
Nemovitosti hranice je kompletní z drátěného pletiva oplocení surroundový
Nemovitosti hranice částečné od stěny surroundový
Nemovitosti hranice částečné z přírodních kamenných zdí surroundový
Nemovitosti hranice částečné z plotu uspořádání surroundový

Zviditelnění
Nemovitost je unobservably
Nemovitost lze udělat pozorovatelně by bourárnách
Gates
Gates ručně
Přístup vrata ručně

Terasy
Několik otevřených teras
A krytá terasa
a otevřené pergola
s dlá?děných podlah
přírodního kamene s vozovkou
přírodního kamene s vozovkou
s gravil patro

Pohled
Panoramatické Mountain View
Panoramatický pohled obce
Výhledem na moře
bez překá?ek názor na základě geografie

Buildability
Nemovitost je dál developable s austerities